En automatisk rationell klammermaskin för pallkragstillverkning

Klammermaskin KM 1200

Vår senaste innovativa, automatiska klammermaskin KM1200. Med KM1200 kommer ni att rationellt minska materialkostnaderna.

Idag använder man för det mesta en hel bit till en pallkragsdel. Genom att använda lite mindre bredd på virket och istället använda spontat virke som klamras ihop så kapar man virkeskostnaderna, och samtidigt får ni en bättre ekonomi i tillverkningen.

En automatisk rationell klammermaskin för pallkragstillverkning.

Klammermaskin KM 1200

Svenska Balk System har under flera år utvecklat och tillverkat maskiner för pallkragstillverkning.

Nu får vi presentera vår senaste innovativa, automatiska klammermaskin KM1200.

Det sker idag tillverkning av pallkragsdelar med spontade bitar manuellt. Problem uppstår ofta vid manuell klamring då bitarna ej fixeras rätt i längd eller bredd. Klammermaskin KM1200 är utvecklad för automatisk sammanfogning (uppriktning och sammanpressning), klamring samt lastning på pall. Maskinen kan även smidigt anslutas mot vår pallkragsmaskin SBS-2400. Man ställer enkelt in materiallängder 543-1200 mm. KM1200 är utrustad med sensorer som känner av samt varnar vid slut av virke och klammer.

Maskinen är uppbyggd på ett kraftigt maskinstativ av stål samt utrustad med komponenter av optimal kvalitet för säker och problemfri produktion. Vi är flexibla vid val av klammerpistolsfabrikat – vi utrustar KM1200 med fabrikat helt efter kundens önskemål.

AB Huluhammars Bruk
Box 79
562 02 TABERG

Telefon 03665040

info@huluhammar.se
info@svenskabalk.se